Oh my eyezzz lashbar

Because every woman deserves the greatest lashes

Algemene voorwaarden

Het voorschot wordt onder geen beding terugbetaald. Indien de afspraak niet kan nagekomen worden kan deze kosteloos verplaatst worden bij verwittiging van minimaal 48u voorafgaand aan de afspraak.
Het verplaatsen van de afspraak dient binnen de 2 weken na annulatie plaats te vinden.

Uitzonderingen:
Annulaties van afspraken geboekt in de periode van 1/12 t.e.m. 31/12 en 1/06 t.e.m. 31/08. In deze periodes kunnen afspraken niet kosteloos geannuleerd worden. Afspraken geboekt en betaald op feestdagen worden niet terugbetaald noch kosteloos verplaatst.
Bij annulatie van een promo-behandeling wordt het voorschot gehouden en kan deze niet verplaatst worden.


Indien u 15 min te laat bent voor uw afspraak wordt deze automatisch geannuleerd en wordt het voorschot niet terugbetaald.
Bij onvoorziene omstandigheden kunt u ons contacteren en kijken we wat mogelijk is.

Powderbrows
Lees de volgende informatie zorgvuldig door en stel de PMU-specialist op de hoogte indien u twijfelt aan uw geschiktheid om te worden getatoeëerd.
Permanente make-up en het genezingsproces kunnen gepaard gaan met risico’s en mogelijke complicaties, zoals aan u is uitgelegd. U krijgt aanwijzingen over nazorg om u te helpen de effecten te minimaliseren.

Het is normaal dat het aanbrengen van permanente make-up gepaard gaat met pijn, roodheid en zwellingen. Als deze symptomen tijdens het genezingsproces verergeren, kan dit een teken van een infectie zijn en zou u een arts moeten raadplegen.

Sommige complicaties kunnen verband houden met uw gezondheidssituatie. Het is belangrijk voor uw veiligheid dat de PMU-specialist daarvan op de hoogte wordt gebracht. Er kunnen aanvullende voorzorgsmaatregelen nodig zijn.

Permanente make-up is blijvend en het is mogelijk, afhankelijk van het pigment dat is gebruikt, dat het niet goed kan worden verwijderd.

Bij twijfel behoort de behandeling te worden uitgesteld en behoort er medisch advies te worden ingewonnen.

Laat geen permanente make-up aanbrengen:
– als u zwanger bent of borstvoeding geeft;
– als u onder de invloed van alcohol of drugs bent;
– op een moedervlek of een litteken dat is overgebleven na het verwijderen van een melanoom.

De volgende omstandigheden of aandoeningen brengen mogelijk een hoger risico van complicaties met zich mee:
1) Huid:
a) huidinfectie ongeacht de locatie en de soort infectie
b) allergieën (geef aan of u een allergie hebt, bijvoorbeeld latexallergie, allergie voor metalen en conserveringsmiddelen)
c) huiddelen die beschadigd of abnormaal lijken, waaronder moedervlekken
d) eventuele huidziekten die actief zijn (bijvoorbeeld eczeem, psoriasis)
e) huiddelen die onderworpen zijn geweest aan plastische chirurgie of radiotherapie met inbegrip van recente littekens en keloïden (blijkens medisch advies)
f) een eerdere plek waar permanente make-up is aangebracht die nog niet volledig is genezen
g) een plek waar onlangs permanente make-up is weggelaserd of met een andere methode is weggehaald indien de wond nog niet is genezen

2) Algemene aandoeningen:
a) hemofilie of een andere stollingsziekte
b) epilepsie, hart- en vaatziekten
c) bekende allergieën (bijvoorbeeld latexallergie)
d) diabetes
e) een auto-immuunziekte
f) immunosuppressie en aandoeningen met een gecompromitteerd immuunsysteem
g) sarcoïdose

Indien een van de bovenstaande omstandigheden of aandoeningen op u van toepassing is en u toch permanente make-up wenst, raadpleeg dan eerst uw arts en vraag advies.